Instalacje Centralnego Ogrzewania Podłogowe

Centralne Ogrzewanie Podłogowe – instalacje, projekty.

Przygotowanie do Ogrzewania Podłogowe polega na policzeniu potrzebnej mocy Instalacji do ogrzania obiektu. Następnie na zaplanowaniu miejsca Rozdzielaczy oraz ilości Sekcji Ogrzewanie Podłogowe . Przystępujemy do wykonania Instalacji, prowadzimy trasy zasilające od Pieca do Rozdzielacza . Następnie sprzątamy podłoże z rożnych nieczystości typu tynk gruz i inne  .Po tej operacji  układamy odpowiednią grubość Styropianu na posadzce, a dookoła ścian układamy Dylatację z Taśmy Brzegowej. Po przygotowaniu podłoża przystępujemy do rozplanowania ilości sekcji. Następnie układamy Rury. Po wykonaniu Instalacji Ogrzewania Podłogowego wykonujemy próbę ciśnieniową i spisujemy protokół.

Po sprawdzeniu próby ciśnieniowej można przystąpić do wylewania Jastrychu.

Po wylaniu Jastrychu po pewnym czasie możemy przystąpić do Wygrzania Jastrychu.

Ogrzewanie podłogowe