Instalacje Centralnego Ogrzewania Grzejnikowe

Instalacje Centralnego Ogrzewania Grzejnikowe.

Instalacja Grzejnikową wykonujemy w systemie Trójnikowym oraz na Rozdzielaczach.

Instalacja na Trójnikach polega na prowadzeni dwóch rur wychodzących od Pieca.  Po drodze    Montujemy poszczególne Grzejniki.

Instalacja na Rozdzielaczach polega na prowadzeniu dwóch rur od Pieca do Rozdzielacza na Rozdzielaczu następuje rozdział na poszczególne Grzejniki.

Instalację Grzejnikową można wykonać w systemie rur Zgrzewanych na Trójnikach co się stosuje zazwyczaj w starych obiektach w Układach Otwartych.

Instalację w systemie Zaciskanym wykonujemy w obiektach nowych w Układach Zamkniętych .

Ogrzewanie Grzejnikowe polega na prowadzeniu dwóch rur typu alu-pex od Rozdzielacza do Grzejnika. Rury są w piance izolacyjnej prowadzone po podłodze i mocowane uchwytem dwuramiennym. Wszystkie podejścia do Grzejników wychodzą ze ściany, gdzie następnie po tanku Montujemy Grzejnik i podłączamy go do rur za pomocą złączek skręcanych.

Przy Grzejnikach Dekoracyjnych stosujemy rurki chromowane w ścianie łączone przez zacisk a przy Grzejniku przez złączki skręcane.

Do Grzejników Łazienkowych Montujemy dodatkowo Grzałki Elektryczne włączane zazwyczaj przed i po sezonie grzewczym.