Instalacje Kanalizacji Podposadzkowej

INSTALACJA KANALIZY WEWNĘTRZNEJ PODPOSADZKA TZW.ZERO

Instalację Kanalizacji  Podposadzkowej  wykonujemy  na etapie murowania fundamentów po zasypaniu wykopu piaskiem i ubiciu go zagęszczarką a przed wylaniem chudego betonu.

Przed przystąpieniem do prac musimy obejrzeć projekt i ustalić ewentualne zmiany usytuowania podejść Kanalizacji.

Po ustaleniu przystępujemy do prac.

Wytyczamy jak najprostrze trasy Kanalizacji ,wszelkie odnogi staramy się wykonywać zazwyczaj pod kątem 45 stopni.

Po wytyczeniu tras rozpoczynamy kopanie tras pod Kanalizacji ze spadkiem do szamba.

Po wykopaniu tras rozpoczynamy układani rur w wykopie.

Po ułożeniu każdej rury sprawdzamy spadek na małych instalacjach przy pomocy Poziomnicy  a na dużych obiektach przy pomocy Niwelatora.

Po ułożeniu odcinka Kanalizacji obsypujemy  go piaskiem a następnie obijamy.

Po ułożeniu całej trasy poziomu Kanalizacji ubijamy ją zagęszczarką.

Po ubiciu trasy Kanalizacji sprawdzamy spadki za pomocą wody wlewając ją w najdalszych podejściach Kanalizacji.

Po sprawdzeniu spadków Kanalizacji nanosimy trasy na projekt.

Kanalizację Wewnętrzną Podposadzkową układamy z rur p c v pomarańczowych przystosowanych do układania w gruncie.

Wszystkie podejścia Kanalizacji ustawiamy równo z poziomem betonu chudego.

Wszystkie podejścia są zaślepione korkami p c v.

Instalacje Kanalizacji Podposadzkowej wykonujemy zazwyczaj z rur firmy Magnaplast oraz Wawin.

Rury Kanalizacji  Montujemy  na specjalne środki poślizgowe ułatwiające ich złożeni oraz zapobiegający zniszczeniu uszczelki.

Przejścia przez fundamenty rozkuwamy a jeśli jest to żelbet wiercimy Wiertnicą.

Na etapie układania Kanalizacji Podposadzkowej robimy nawiew do kominka  rurą 160.

Na etapie Ław fundamentu Montujemy przewód do Wody.