Instalacje Odkurzacza Centralnego

Instalacje  Odkurzacza Centralnego.

Instalacja centralnego odkurzacza podzielona jest na dwa etapy.

Pierwszy etap tzw. brudny polega na;

  1. Wykuci bruzd pod pionu
  2. Wykuciu podejść pod gniazda
  3. Na ustaleniu gdzie będą posadowione puszki pod gniazda
  4. Na ustaleniu gdzie będą podejścia do szufelek
  5. Jakiej długości zastosujemy wąż do odkurzania
  6. Jakiego typu będą puszki podtynkowe
  7. Jaką zastosujemy jednostkę do odkurzania
  8. Jakie zastosujemy sterowanie

Instalację Centralnego Odkurzacza wykonujemy zazwyczaj przed elektrykiem, tynkarzem, posadzkarzem.

Instalację Centralnego Odkurzacza wykonujemy razem z Instalacją Wodno-Kanalizacyjną oraz Centralnego Ogrzewania.

Montaż Instalacja brudnego etap trwa od jednego dni do pięciu dni.

Czas tego Montażu jest uzależniony od wielkości obiektu.

Od ilości podejść do gniazd i szufelek.

Od długości tras miedzy podejściami.

Montaż Instalacji Centralnego Odkurzacza polega na;

Układamy rury najlepiej bezpośrednio na posadzce.

Staramy się aby nie robić tzw. Obejść.

Jeśli mamy kolizję z inną Instalacją  typu Wodna lub C.O.

To wykonujemy obejście Instalacją Wodną i C.O.

Tak samo Instalacja Elektryczna powinna obejść nasz rurociąg górą.

Do Instalacji naszego Odkurzacza używamy rur antystatycznych.

Tzn. nie czepia się ich kurz.

Do instalacji proponujemy system firmy Borysowski.

Instalacja polega na ułożeniu tras jak najkrótszych pomiędzy  poszczególnymi  podejściami.

Po dopasowaniu rur i kształtek znaczymy je markerem aby następnie je rozmontować i   przystąpić do łączenia rur z kształtkami za pomocą specjalnego agresywnego kleju.

W trakcie łączenia systemu musimy pamiętać o właściwym  Montażu Instalacji.

Po zmontowani całej Instalacji przystępujemy do próby podciśnieniowej.

Podciśnienie na  wakumetrze  powinno wskazywać między 100a200 bar.

Do zaślepienia podejść używamy specjalnych korków do próby.

Po wykonaniu  próby szczelności Instalacji na podciśnienie .

Wykonujemy okablowanie Instalacji.

Okablowanie Instalacji Centralnego Odkurzacza polega na;

Prowadzimy przewód wzdłuż  Instalacji Centralnego Odkurzacza.

Zaczynamy od najdalej położonego podejścia.

Prowadzimy go od gniazda do gniazda aż do jednostki centralnej.

Jeśli Instalacja jest bardzo rozbudowana stosujemy puszki elektryczne podtynkowe do połączenia z sobą poszczególnych przewodów.

Do okablowania Instalacji używamy  przewodu elektrycznego .

Po okablowaniu Instalacji sprawdzamy komunikację przewodów czyli ich przewodność.

Po zakończeniu prac sporządzamy protokół odbioru Instalacji.