Instalacje Solarne

INSTALACJE SOLARNE

Instalacje solarne możemy posadowić na dachu, tarasie, ziemi, ścianie.

Najważniejsze  żeby jak najdłużej była skierowana do słońca .

1.Dobranie ilości płyt i jakości do danego obiektu oraz miejsca posadowienia.

2.Dobranie wielkości zasobnika solarnego na wodę.

3.Wybranie optymalnego miejsca montażu płyt.

4.Wybranie przebiegu trasy przewodów od płyt do zasobnika.

5.Przegotowanie mocowań płyt solarnych.

6.Montaż płyt solarnych.

7.Poprowadzenie instalacji rur oraz przewodu od płyt do zasobnika.

8.Podlączenie rur i przewodu do płyt solarnych.

9.Podłączenie rur do zasobnika solarnego oraz przewodu do sterownika.

10.Montaż czujnika temperatury zasobnika.

11.Sprawdzenie szczelności instalacji powietrzem.

12.Nawodnienie instalacji płynem solarnym.

13.Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane oraz dach.

14.Sprawdzenie testem ręcznym przepływy i ewentualna regulacja przepływu.

15.Jeśli jest słońce sprawdzamy pracę układy na ciepło.

16.Po zakończeniu prac sprzątamy miejsce pracy.