Kotłownie na Gaz

KOTŁOWNIE NA GAZ ZIEMNY

1.Wybranie miejsca montażu kotła.

2.Montaż komina do kotła.

3.Podłączenie rur centralnego ogrzewania.

4.Podłączenie rur wodnych do kotła.

5.Podłączenie instalacji gazowej.

6.Zamontowanie zaworów odcinających.

7.Montaż filtrów wodnych zgodnie z instrukcją producenta.

8.Montaż zaworów zwrotnych według schematu producenta.

9.Montaż filtra gazowego oraz zaworu odcinającego.

10.Sprawdzenie czy jest wentylacja wywiewna.

11.Wykonanie wentylacji nawiewnej do kotłów z otwartą komorą spalania.

12.Nawodnienie instalacji kotłowej c.o. oraz wodnej.

13.Posprzątanie kotłowni po pracach oraz drobne poprawki budowlane.

14.Uruchomienie instalacji z serwisem danego kotła.

15.Sprawdzenie poprawności pracy kotła.

Kotłownie na gaz