Kotłownie na Olej

KOTŁOWNIA NA OLEJ

1.Wybranie miejsca ustawienia kotła.

2.Ustawinie zbiornika na olej.

3.Podłączenie komina do kotła.

4.Podłączenie rur centralnego ogrzewania.

5.Montaż rur wodnych do kotła lub zasobnika cwu.

6.Montaż trasy olejowej od zbiornika olejowego do kotła.

7.Wstawienie zaworów odcinających instalacji kotłowej.

8.Montaż filtrów skośnych na instalacji kotłowej.

9.Zamontowanie filtra olejowego na trasie olejowej.

10.Sprawdzenie wentylacji  kotłowni.

11.Montaż nawiewu do kotłowni.

12.Napełnienie instalacji c.o. oraz wodnej i sprawdzenie szczelności instalacji.

13.Posprzątanie pomieszczenia kotłowni.

14.Zamurowanie ewentualnych przekuć.

15.Uruchomienie kotła przez serwis.

16.Sprawdzenie pracy kotła.