Kotłownie Węglowe

KOTŁOWNIA WĘGLOWA

Kocioł węglowy podłączamy w układzie otwartym.

1.Ustawienie kotła jak najbliżej komina palnego.

2.Podłączenie komina palnego.

3.Montaż naczynka układu otwartego.

4.Podłączenie rur centralnego ogrzewania.

5.Podłączenie instalacji wodnej.

6.Montaż zaworów odcinających kotła.

7.Montaż filtrów skośnych do kotła.

8.Sprawdzenie wentylacji kotłowni.

9.Wykonanie nawiewu powietrza do kotłowni.

10.Napełnienie instalacji kotłowni oraz sprawdzenie szczelności.

11.Porządki po pracach budowlanych.

12.Uruchomienie kotła.

13.Sprawdzenie działania kotła.