Pompy Ciepła Woda Powietrze

POMPA CIEPŁA WODA POWIETRZE

Pompa ciepła woda powietrze jak sama nazwa wskazuje służy do przygotowania ciepłej wody.

Praca Pompy ciepła woda powierza polega na odzysku energii z otoczenia i jest wstanie podgrzać

wodę do temperatury 55 stopni .

Pompa ciepła jest montowana z zasobnikiem w jednej obudowie.

Powietrze wydalane przez Pompę możemy wykorzystać do schładzania pomieszczeń w lato.

Montaż Pompy ciepła.

1.Pomieszczenie do montażu Pompy ciepła musi mieć temperaturę powyżej zera.

2.Czerpanie powietrza montujemy zazwyczaj po stronie południowej lub wschodniej.

3.Wyrzut powietrza montujemy najlepiej na ścianie przeciwnej od czerpni.

4.Na trasie wyrzutu montujemy trójnik z przepustnicą rozdzielczą ręczną.

5.Przepustnica rozdzielcza kieruje powietrze do chłodzenia pomieszczeń lub na zewnątrz.

6.Do pompy ciepła podłączamy wodę zimną i odprowadzamy do instalacji wodę ciepłą.

7.Pmpa ciepła możemy podłączyć do kotła stałopalnego ponieważ posiada ona wężownicę c.o.

8.Pompę ciepła możemy potraktować jako zasobnik wstępny .

9.Przy podłączaniu Pompy ciepła montujemy zawór bezpieczeństwa oraz zawory odcinające.

10.Przy podłączaniu Pompy ciepła musimy przewidzieć oprowadzenie skroplin do kanalizacji ściekowej lub na zewnątrz pomieszczenia na przykład do pobliskiej rynny.

11.Do pracy Pompy potrzebujemy gniazdo elektryczne o właściwym zabezpieczeniu.

12.Po podłączeniu Pompy ciepła sprawdzamy szczelność instalacji wodnych oraz  jej pracę.

13.Po zakończeniu wszelkich prac sprzątamy pomieszczenie.