Rekuperacja

REKUPERACJA

Rekuperacja służy do mechanicznej wentylacji pomieszczeń.

Centrala rekuperacyjna wciąga z zewnątrz powietrze czyste i podaje na obiekt. Z obiektu wyciąga zużyte powietrze i wydala je na zewnątrz.

Działanie Rekuperacji polega na wyciąganiu zużytego powietrza z pomieszczeń tzw. brudnych(łazienki, garderoby, pralni, kuchni)

a dostarczaniu czystego do pomieszczeń czystych(salonu, pokoi, sypialni)

Montaż Rekuperacji.

1.Projekt instalacji, oraz dobór urządzeń i materiałów .

2.Ustalenie miejsca montaż Rekuperatora.

3.Wybranie optymalnych miejsc dla puszek rozprężnych pod anemostaty.

4.Posadowienie rozdzielaczy nawiewnych oraz wywiewnych.

5.Montaż skrzynek rozprężnych.

6.Rozwinięcie przewodów elastycznych od rozdzielacz do skrzynki.

7.Zamocowanie tych przewodów do podłoża.

8.Zabezpieczenie skrzynek przed kurzem i tynkiem.

9.Ułożenie tras od rozdzielacza do Rekuperatora.

10.Montaż tłumików.

11.Zamontowanie Rekuperatora.

12.Montaż tras wywiewu oraz nawiewu do Rekuperatora.

13.Okablowanie Rekuperatora.

14.Uruchomienie instalacji.

15.Regulacja anemostatów.

Rekuperacja