popma ciepła

Różnice między pompą ciepła gruntową a powietrzną

Różnice między pompą ciepła gruntową a powietrzną

Pompa ciepła niezależnie od źródła energii, podnosi temperaturę czynnika roboczego dzięki procesowi sprężania i rozprężania, generuje to efekt pobierania i oddawania ciepła. Każda pompa ciepła ma najwyższą sprawność przy ustalonych parametrach. Na przykład, im wyższa temperatura powietrza tym więcej energii jesteśmy w stanie wyprodukować. Ogólna zasada działania obu rodzajów pomp jest taka sama, różnica polega na źródle ciepła oraz budowie instalacji.

Gruntowa pompa ciepła

Gruntowa pompa ciepła pracuje stabilnie całym rokiem dzięki uzyskiwaniu stałej temperatury z gruntu. Gruntowa pompa ciepła składa się z jednostki stojącej w domu w której skład wchodzą: skraplacza, parownik, wymiennik ciepła, popa obiegowa, sprężarka, zawór rozprężny. Do elementów gruntowej pompy ciepła zaliczają się również rozdzielacz glikolu oraz kolektor gruntowy, który dzieli się na poziomy lub pionowy. Poziomy kolektor składa się z rurociągu ułożonego w ziemi na głębokości między 1,2 m a  1,5m. Natomiast kolektory pionowe są to odwierty z rurociągiem zagłębionym zazwyczaj do głębokości 100 metrów. Pompy ciepła gruntowe pobierające energię z wód gruntowych są bardzo efektywne dzięki temu że, woda ta nawet w zimie, utrzymuje temperaturę między 7 a 12 stopniami Celsjusza. W porównaniu do powietrznych pomp ciepła, gruntowe pompy ciepła wyróżniają się cichą pracą, natomiast koszt zarówno zakupu jak i instalacji jest znacznie większy.

Powietrzna pompy ciepłapopma ciepła gruntowa pompa ciepła powietrzna

Powietrzne pompy ciepła pracują dużej rozpiętości temperatury na zewnątrz. Natomiast akceptowalną sprawność utrzymuje do minus 5 stopni Celsjusza. Są to pompy które do otrzymywania energii wykorzystują temperaturę powietrza. Jednostki zewnętrze wyposażone są w cały niezbędny osprzęt, pozyskuje ona energie z powietrza po czym przesyła powietrze do jednostki wewnętrznej, gdzie następuje przekazanie ciepła do czynnika grzewczego. Na  rynku są także pompy ciepła które są tylko wewnątrz domu a całe potrzebne powietrze pobierają sobie kanałami które wpuszczone są na zewnątrz budynku. W porównaniu do gruntowych pomp zaletą powietrznych pomp ciepła jest niski nakład finansowy. Wadą jest niestety źródło ciepła- niestabilne temperatury powietrza. Konieczne jest w tym wypadku zabezpieczenie budynku grzałką elektryczną która w przypadku zbyt niskich temperatur będzie w stanie nagrzać czynnik grzewczy. Kolejną wadą powietrznych pomp jest także hałas który jest wytwarzany podczas zasysania powietrza.

Gruntowa pompa ciepła i powietrzna pompa ciepła – podsumowanie

Podsumowując, gruntowe pompy ciepła mają bardzie stabilne źródło energii dzięki czemu nie potrzebujemy dodatkowego źródła ciepła, ale za to koszt wykonania jest znacznie większy. Natomiast powietrzne pompy ciepła są doskonałym źródłem ciepła lecz mają swoje ograniczenia w związku z temperaturami powietrza w ciągu roku, co zmusza nas do wyposażenia jej w dodatkowe źródło ciepła w postaci grzałki elektrycznej. Jednak wykonanie takiej instalacji jest znacznie tańsze niż w przypadku instalacji gruntowej pompy ciepła.

Cena pompy ciepła

Cena pompy ciepła jest zależna od wielu czynników. Jeśli chcieli by się Państwo dowiedzieć jaka jest cena pompy ciepła zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy wszystkich odpowiedzi w zakresie cen pomp ciepła.

Posted in Pompy ciepła and tagged , , , , , , , .