Wiercenie otworów w żelbecie

WIERCENIE OTWORÓW W ŻELBECIE

Wiercimy otwory o średnicy 63x 200 mm.

1.Wytrasowanie miejsc odwiertów.

2.Przygotowanie wody do hydronetki.

3.Podciągnięcie prądu do wiertnicy.

4.Zakotwiczenie stojaka do wiertnicy.

5.Zamontowanie wiertnicy na stojaku do wiercenia.

6.Sprawdzenie pola pod odwiertem i ewentualne zabezpieczenie go.

7.Po odwiercie posprzątanie urobku.

8.Zdemontowanie wiertnicy.